visitor activity trackervisitor activity monitor پیام خبر
پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
خبر فوری:
نتیجه جستجوی کلیدواژه:پردیس تیاتر شهرزاد
 نمایش خانه برناردا آلبا
جمعه ۱۱ آیان ۱۳۹۷
گزارش تصویری: نمایش خانه برناردا آلبا
نمایش خانه برناردا آلبا به طراحی و کارگردانی فرشاد یاری اثر فدریکو گارسیالورکا در پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه رفت .
 نمایش دیوار
سه شنبه ۸ آیان ۱۳۹۷
گزارش تصویری: نمایش دیوار
نمایش دیوار،کاری از حامد رحیمی نصر و نادر علیمردانی در پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه رفت .
نمایش پادشاه می میرد
جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
گزارش تصویری: نمایش پادشاه می میرد
نمایش پادشاه می میرد به کارگردانی محمد رضا سعادتی در پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه رفت .
گزارش تصویری نمایش بانوایان
شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
گزارش تصویری: نمایش بانوایان
نمایش بانوایان برداشتی آزاد از همه دزدها که دزد نیستند ،اثر داریو فو ،کارگردان علی نیکزاد در پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه رفت
گزارش تصویری نمایش رومرز
شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
گزارش تصویری : نمایش رومرز
نمایش رومرز به نویسندگی نیل سایمون و کارگردانی فریماه مسگر نیا،پردیس تیاتر شهرزاد به روی صحنه رفت .
گزارش تصویری نمایش دلاکها
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷
گزارش تصویری : نمایش دلاکها
نمایش دلاکها به طراحی و کارگردانی شهرام عبدلی در پردیس تیاتر شهرزاد به روی صحنه رفت
گزارش تصویری نمایش متامورفیسم
جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
گزارش تصویری : نمایش متامورفیسم
به نویسندگی ،طراحی و کارگردانی نوید ترابی در پردیس تیاتر شهرزاد به روی صحنه رفت .
گزارش تصویری نمایش شب دوازدهم
جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
گزارش تصویری : نمایش شب دوازدهم
نمایش شب دوازدهم به کارگردانی محسن صادقی اصفهانی در پردیس تیاتر شهرزاد به روی صحنه رفت .
گزارش تصویری نمایش بلافیگورا
دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
گزارش تصویری : نمایش بلافیگورا
نمایش بلافیگورا به کارگردانی سعید دشتی با بازی بهاره رهنما و سپند امیر سلیمانی در پردیس تیاتر شهرزاد به روی صحنه رفت .
شهرداری شیراز