visitor activity trackervisitor activity monitor پیام خبر - بازی قشقایی و پرسپولیس (۱)
پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
خبر فوری:

بازی قشقایی و پرسپولیس (۱)

 بازی قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران
 بازی قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران
 بازی قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران
 بازی قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران
 بازی قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران
 بازی قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران
 بازی قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران
 بازی قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران
 بازی قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران
 بازی قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران
 بازی قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران
 بازی قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران
 بازی قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران
 بازی قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران
محمود تورع
کد خبر:106
پـیـام خـبـر /جمعه   ۱۳۹۵/۷/۹  - ۱۹:۲۸

از سری مسابقات جام حذفی ایران، پرسپولیس تهران در عین ناباوری حریف را دست کم گرفت و در ضیافت پنالتی ها بازی را به حریف گمنام خود، قشقایی شیراز واگذار کرد.