visitor activity trackervisitor activity monitor پیام خبر - گزارش تصویری: از روستای دینارسرا
پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
خبر فوری:

گزارش تصویری: از روستای دینارسرا

گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
گزارش تصویری از روستای گردشگری دینارسرا
عکس: فاطمه نهاری
کد خبر:12344
پـیـام خـبـر /جمعه   ۱۳۹۷/۶/۲۳  - ۲۱:۳۱

اگر از سمت نشتا به سمت دینار سرا حرکت کنیم و در جهت مخالف دریا به طرف کوهستان رویم، پس از طی مسافتی کوتاه به روستای زیبای دینار سرا می رسیم . روستای زیبای دینار سرا در ۲۱ کیلومتری تنکابن و ۹ کیلومتری بخش نشتا قرار دارد این روستا از شمال به روستای پلسرا و از جنوب به روستای کنسکو از شرق به روستای چالو و از غرب به روستای لاتف متصل شده است . جمعیت دینارسرا ۲۰۰ خانوار و بالغ بر ۹۵۰ نفر است و اکثر اهالی این روستا به کشاورزی ، باغداری و دامداری مشغولند . این روستا دارای آب و هوای متفاوتی است به سبب قرار گرفتن در دل جنگل و ارتفاع زیاد هوای شرجی اذیت کننده نیست و برای مسافرت این روستا را انتخاب کنید .