visitor activity trackervisitor activity monitor پیام خبر - گزارش تصویری: مراسم چهل منبر و گل مالی در خرم آباد
پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
خبر فوری:

گزارش تصویری: مراسم چهل منبر و گل مالی در خرم آباد

مراسم چهل منبر و گل مالی در خرم آباد
مراسم چهل منبر و گل مالی در خرم آباد
مراسم چهل منبر و گل مالی در خرم آباد
مراسم چهل منبر و گل مالی در خرم آباد
مراسم چهل منبر و گل مالی در خرم آباد
مراسم چهل منبر و گل مالی در خرم آباد
مراسم چهل منبر و گل مالی در خرم آباد
مراسم چهل منبر و گل مالی در خرم آباد
مراسم چهل منبر و گل مالی در خرم آباد
مراسم چهل منبر و گل مالی در خرم آباد
مراسم چهل منبر و گل مالی در خرم آباد
مراسم چهل منبر و گل مالی در خرم آباد
مراسم چهل منبر و گل مالی در خرم آباد
مراسم چهل منبر و گل مالی در خرم آباد
مراسم چهل منبر و گل مالی در خرم آباد
مراسم چهل منبر و گل مالی در خرم آباد
مراسم چهل منبر و گل مالی در خرم آباد
عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار
کد خبر:12375
پـیـام خـبـر /جمعه   ۱۳۹۷/۶/۳۰  - ۱۷:۲۶

یین سنتی «چهل منبر» در روز تاسوعای حسینی در خرم‌آباد استان لرستان برگزار می‌شود. در این مراسم، زنان خرم‌آبادی به یاد اسارت حضرت زینب (س)، با پای برهنه و با نقابی بر صورت حرکت کرده و چهل شمع در خانه‌هایی که درِ آنها باز است، روشن می‌کنند. به خانه‌هایی که شمع در آنها روشن می‌شود، منبر گفته می‌شود.