visitor activity trackervisitor activity monitor پیام خبر - گزارش تصویری: آیین یاد روز حافظ در شیراز
پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
خبر فوری:

گزارش تصویری: آیین یاد روز حافظ در شیراز

آیین یاد روز حافظ در شیراز
آیین یاد روز حافظ در شیراز
آیین یاد روز حافظ در شیراز
آیین یاد روز حافظ در شیراز
آیین یاد روز حافظ در شیراز
آیین یاد روز حافظ در شیراز
آیین یاد روز حافظ در شیراز
آیین یاد روز حافظ در شیراز
آیین یاد روز حافظ در شیراز
آیین یاد روز حافظ در شیراز
آیین یاد روز حافظ در شیراز
آیین یاد روز حافظ در شیراز
آیین یاد روز حافظ در شیراز
آیین یاد روز حافظ در شیراز
آیین یاد روز حافظ در شیراز
آیین یاد روز حافظ در شیراز
عکس: شیوا عطاران
کد خبر:12449
پـیـام خـبـر /پنج شنبه   ۱۳۹۷/۷/۱۹  - ۲۱:۱۶

آیین یاد روز حافظ با حضور صاحب‌نظران در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه‌های کشور‌های مختلف جهان در شیراز برگزارشد .