visitor activity trackervisitor activity monitor پیام خبر - گزارش تصویری: همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
خبر فوری:

گزارش تصویری: همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز

 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
 همایش پیاده روی و تجمع اربعین حسینی مردم شیراز
عکس: سمیرا زارع
کد خبر:12516
پـیـام خـبـر /چهارشنبه   ۱۳۹۷/۸/۹  - ۲۱:۴۵

مردم حسینی شیراز همزمان با همایش پیاده روی عظیم اربعین در کربلای معلی ضمن پیاده روی از چهار نقطه این شهر به سمت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم(ع) در صحن اصلی حرم مطهر تجمع کردند و به عزاداری پرداختند