visitor activity trackervisitor activity monitor پیام خبر - راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
خبر فوری:

راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز

راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز
عکس: سمیرا زارع
کد خبر:12534
پـیـام خـبـر /دوشنبه   ۱۳۹۷/۸/۱۴  - ۱۸:۳۹

راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبان مصادف با روز تسخیر لانه جاسوسی و روز دانش آموز روز یکشنبه همزمان با سراسر کشور در شیراز برگزار شد.