visitor activity trackervisitor activity monitor پیام خبر - راهپیمایی روز ۱۳ آبان در تهران
پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
خبر فوری:

راهپیمایی روز ۱۳ آبان در تهران

راهپیمایی روز ۱۳ آبان در تهران
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در تهران
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در تهران
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در تهران
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در تهران
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در تهران
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در تهران
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در تهران
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در تهران
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در تهران
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در تهران
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در تهران
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در تهران
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در تهران
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در تهران
عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار
کد خبر:12535
پـیـام خـبـر /دوشنبه   ۱۳۹۷/۸/۱۴  - ۱۸:۴۳

اهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبان مصادف با روز تسخیر لانه جاسوسی و روز دانش آموز روز یکشنبه همزمان با سراسر کشور در تهران برگزار شد