visitor activity trackervisitor activity monitor پیام خبر - گزارش تصویری: نمایش حریق
پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
خبر فوری:

گزارش تصویری: نمایش حریق

 نمایش حریق
 نمایش حریق
 نمایش حریق
 نمایش حریق
 نمایش حریق
 نمایش حریق
 نمایش حریق
 نمایش حریق
 نمایش حریق
 نمایش حریق
 نمایش حریق
 نمایش حریق
عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار
کد خبر:12547
پـیـام خـبـر /چهارشنبه   ۱۳۹۷/۸/۲۳  - ۱۲:۱۴

نمایش حریق به کارگردانی و نویسندگی افروز فروزند در تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت .