visitor activity trackervisitor activity monitor پیام خبر - برکه آبی هوکایدو در ژاپن
پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
خبر فوری:

برکه آبی هوکایدو در ژاپن

برکه هوکایدو ژاپن
برکه هوکایدو ژاپن
برکه هوکایدو ژاپن
برکه هوکایدو ژاپن
برکه هوکایدو ژاپن
برکه هوکایدو ژاپن
برکه هوکایدو ژاپن
برکه هوکایدو ژاپن
برکه هوکایدو ژاپن
برکه هوکایدو ژاپن
برکه هوکایدو ژاپن
کد خبر:1782
پـیـام خـبـر /پنج شنبه   ۱۳۹۵/۱۰/۳۰  - ۱۱:۴۷

رنگ این برکه تماما به رنگ آبی است و در هوکایدو ژاپن قرار دارد، نکته جالب توجه راجع به این برکه این است که تمام درختانی که در این برکه روییده اند خشک شده و هیچ شاخ و برگی ندارند.