visitor activity trackervisitor activity monitor پیام خبر - سو تغذیه در کودکان یمنی (۱۴+)
پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
خبر فوری:

سو تغذیه در کودکان یمنی (۱۴+)

سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
سو تغذیه کودکان یمنی
رویترز
کد خبر:298
پـیـام خـبـر /پنج شنبه   ۱۳۹۵/۸/۱۳  - ۱۱:۳۳

رژیم سفاک عربستان سعودی با بمباران یمن باعث قحطی و سوتغذیه در مردم به ویژه کودکان یمنی شده است، این گزارش حاوی عکس هایی است که شاید برای بیننده قابل تحمل نباشد.