visitor activity trackervisitor activity monitor پیام خبر - گزارش تصویری/ بازی فرانسه - کرواسی
پایگاه تحلیلی خبری پیام خبر
خبر فوری:

گزارش تصویری/ بازی فرانسه - کرواسی

فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
فینال جام جهانی ۲۰۱۸ - فرانسه - کرواسی
کرواسی ۹۰ دقیقه حسرت/ ستاره دوم روی سینه خروس ها جاخوش کرد
عکس: دریافتی
کد خبر:5137
پـیـام خـبـر /شنبه   ۱۳۹۷/۴/۳۰  - ۲۱:۴۵

پیام خبر: مرحله نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ با باخت کرواسی همراه بود، در این بازی تیم فرانسه در ۹۰ دقیقه توانست با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز و قهرمان جام بیست و یکم شود.