کد خبر: 9942
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۳
  • خبرنگار: نازنین فاطمه سعادت جو
  • چاپ
شورای شهر زرقان

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی گفت: هنرشورای شهر به کار گرفتن عقل معاش و جلوگیری از هزینه های زائد برای شهر و شهرداری است.

به گزارش پیام خبر، علیرضا پاک فطرت نماینده اول مردم شیرازو زرقان در مجلس شورای اسلامی  درجمع منتخبان مردم در ششمین دوره شورای اسلامی شهر های زرقان ولپویی با تاکید بر حفظ وحدت شوراها و پرهیز از اختلافات اظهار داشت: شورابا حفظ وحدت متوجه این نکته باشدکه زمان خدمت به مردم ازدست نرود و تمام انرژی ها صرف عمران و ابادانی شهرشود و در این راستا از ظرفیت افراد نخبه و پتانسیلهای موجود ادارات شهر به نفع مردم شوراو شهرداری استفاده کنید.

وی با تاکید بر اینکه سعی کنیدشورای مردم باشید نه صرفا شورای شهرداری ادامه داد: اقدامات شورای شهر زرقان  ولپویی طوری باشدکه درپایان خدمت اعضای شورای ششم هم خودتان وهم مردم از کار هایی که انجام شده راضی باشند در این رابطه هر عضو شوراباید بداند برای چه وباچه هدفی وارداین کار شده وبا قانون و مقررات شوراو شهرداری آشنا باشد امروزحضوردرشوراوانجام کار شورایی نوعی ایثارو فداکاری است بویژه کارکردن در شورای شهری که ازبرخی محرومیتها برخورداراست سخت میباشد.

علیرضاپاک فطرت گفت: شورای شهر بایددرجهت شناخت مسائل شهروبرطرف کردن مشکلات مردم وشناسایی پتانسیل ها وظرفیت های افرادنخبه وکار بلدوادارات همراه موفق عمل کند.

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ کارو تلاش درکشور واز جمله شهر زرقان و لپویی اضافه کرد: متاسفانه فرهنگ کاروتلاش در کشوربسیار پایین است که این امرناشی از سطح توقعات برخی از افراد جویای کار است چرا که نبایدوضع به گونه ای باشدکه دانشگاههای مابه جای کار آفرینی به مدرک گرایی روی اورندیامتقاضیان اشتغال، معیشت خودرادرگروکارازطریق پشت میز نشینی بدانند.

علیرضاپاک فطرت خاطرنشان کرد:در انتخاب شهرداران زرقان ولپویی سعی شودازافرادنخبه ونیروهای باتجربه درشهرمشورت گیرد. دقت کنید که شهردارانتان اولا افرادی متخصص ومتعهدو کاربلدو توانمند وبرنامه محور باشندو ثانیا افرادی جسورو شجاع باشندوبعدازاینکه شهردار انتان را انتخاب کردید حمایتشا ن کنیدتا بتوانندکارخودرابه درستی انجام دهند. درنهایت طوری برنامه ریزی کنید که در مدت زمان مشخصی به بخش قابل توجهی از اهداف و برنامه های خوددر شوراو شهرداری برسید.

رئیس مجمع نمایندگان فارس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تصویب قانون شوراها وقانون مدیریت واحد و یکپارچه خدمات شهری دردستورکار مجلس است.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآورشد: مجلس به دنبال تصویب قانون شوراها و قانون مدیریت واحد و یکپارچه خدمات شهری برای تقویت اختیارعمل بیشترشوراهاست.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =

اخبار ویژه کرونا

آخرین اخبار

اجتماعی

گفتگو و تحلیل