دیدار با نخبگان، علما، حضور در جلسه شورای اداری استان فارس از جمله برنامه‌های رئیس جمهور در شیراز است.

از شب گذشته نیز برخی از وزرای دولت وارد استان فارس شدند و هرکدام به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان‌ها حاضر هستند.

مشکلات و مسائل شهرستان‌های استان فارس در جلسه شورای اداری استان فارس با حضور رئیس جمهور مطرح خواهد شد