دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | ۱۹ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری | ۰۴ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
هدر بالا
 1. آگهی های دولتی
یکشنبه, ۰۷ اسفند ۱۴۰۱ ۱۸:۰۷
زمان مطالعه: 5 دقیقه
شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به طراحی و احداث و بهره برداری از پروژه آکواریوم شهر شیراز از طریق مناقصه عمومی و به روش سرمایه گذاری B.O.S.T (ساخت، بهره برداری، دریافت بخشی از درآمد (فروش) بلیط ورودی و سپس انتقال به شهرداری) اقدام نماید.

شناسه آگهی: 1460538

پیام خبر:

شماره سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد): 2001096688000605

شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به طراحی و احداث و بهره برداری از پروژه آکواریوم شهر شیراز از طریق مناقصه عمومی و به روش سرمایه گذاری B.O.S.T (ساخت، بهره برداری، دریافت بخشی از درآمد (فروش ) بلیط ورودی و سپس انتقال به شهرداری) اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل ، با مراجعه به آدرس WWW.Setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 07136362423 داخلی 314 و شماره همراه 09177117019 (در ساعات اداری) آماده پاسخ گویی می‌باشد.

 • - ارزش آورده سرمایه گذار :
 • ارزش آورده سرمایه گذار در پروژه مبلغ 1,864,100,000,000 ریال ( یکهزارو هشتصد و شصت و چهار میلیارد و صد میلیون ریال) برآورد گردیده است که آورده های سرمایه گذار و شهرداری به شرح مندرج در اسناد مناقصه و براساس هزینه های ذکر شده در قرارداد پیوست اسناد می باشد.
 • مدت کل قرارداد:
 • مدت قرارداد شامل مدت زمان مربوط به طراحی، ساخت، نصب و تکمیل 100% پروژه تا مرحله شروع بهره برداری 16 ماه به اضافه مدت بهره برداری از پروژه خواهد بود.که توسط پیشنهاددهنده بر اساس اسناد مناقصه اعلام می گردد
 • شرایط شرکت کنندگان :
 • علاوه بر شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه، متقاضیان بایستی 65 امتیاز از 100 امتیاز مندرج در جدول ارزیابی صلاحیت فنی و مالی اسناد مناقصه را کسب نمایند.
 • محل پروژه سرمایه گذاری:
 • شهر شیراز، بزرگراه حسینی الهاشمی ، پارک 580 هکتاری کوهستانی دراک ، مطابق جانمایی پیوست اسناد مناقصه.
 • مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :
 • 37,282,000,000 ریال ( سی و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و دو میلیون ریال ) بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر ( با اعتبار حداقل 3 ماه از تاریخ صدور و قابل تمدید به مدت 3 ماه دیگر) یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده 100805504742 با شماره شبای 310610000000100805504742 IR کد مرجع 102235 بانک شهر شعبه چمران شیراز بنام شهرداری شیراز .
 • برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • قبل از انعقاد قرارداد 5% ارزش آورده سرمایه گذار بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی در موعد مقرر قانونی (حداکثر یک هفته کاری بعد از ابلاغ برنده مناقصه ) از برنده اخذ می گردد. سایر ضمانت های مورد نیاز در اسناد مناقصه قید گردیده است.
 • اسناد مناقصه از تاریخ آگهی نوبت دوم از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) بین متقاضیان توزیع می گردد.
 • آخرین مهلت دریافت ( توزیع ) اسناد : متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 15 روز یک شنبه مورخ 1401/12/14 از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24 می باشد. شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ مذکور اصل سپرده شرکت در مناقصه را علاوه بر ثبت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به صورت فیزیکی به آدرس شیراز، بلوار شهید چمران، ابتدای بلوار شاهد، خیابان استاد شجریان بعد از ایستگاه آتش نشانی، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز (کد پستی 7196698893) تحویل واحد دبیرخانه نمایند و رسید آن را دریافت نمایند.
 • تاریخ و محل بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه ساعت 16:30 مورخ 1401/12/24 در محل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز به آدرس شیراز، بلوار شهید چمران، ابتدای بلوار شاهد، خیابان استاد شجریان، بعد از ایستگاه آتش نشانی، ساختمان شماره یک می باشد.
 • مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد می بایست به مدت سه ماه ( 3 ماه ) باشد.
 • بدیهی است پرداخت هزینه آگهی روزنامه و کارشناسی رسمی دادگستری بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 • شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
 • شرکت در مناقصه و اراِئه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
 • به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • مدت بهره برداری پیشنهادی سرمایه گذار باید مشخص ، معین و بدون ابهام ارائه گردد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 • آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.
 • اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456

 

کد خبر 205749

 

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید