دوشنبه, ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۸ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری | ۲۷ مه ۲۰۲۴ میلادی
هدر بالا
 1. آگهی های دولتی
یکشنبه, ۰۷ اسفند ۱۴۰۱ ۱۸:۱۴
زمان مطالعه: 5 دقیقه
شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به احداث 18 دستگاه پل هوایی عابر پیاده به همراه تابلوهای تبلیغاتی روی عرشه پلها واقع در سطح شهر شیراز، از طریق مناقصه عمومی و به روش سرمایه گذاری B.O.T (ساخت، بهره برداری با استفاده از ظرفیت تبلیغاتی و سپس انتقال به شهرداری) اقدام نماید.

شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به احداث 18 دستگاه پل هوایی عابر پیاده به همراه تابلوهای تبلیغاتی روی عرشه پلها واقع در سطح شهر شیراز، از طریق مناقصه عمومی و به روش سرمایه گذاری B.O.T (ساخت، بهره برداری با استفاده از ظرفیت تبلیغاتی و سپس انتقال به شهرداری) اقدام نماید، لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل ، با مراجعه به آدرس WWW.Setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 07136362423 داخلی 314 و شماره همراه 09177117019 (در ساعات اداری) آماده پاسخ گویی می‌باشد.

 

 • ارزش آورده سرمایه گذار :
 • ارزش کل پروژه مبلغ 1/042/256/437/500 ریال ( یک هزار و چهل و دو میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال) شامل آورده سرمایه گذار جهت ساخت، نصب و سایر هزینه های مربوطه به منظور تکمیل 100% پروژه تا قبل از شروع بهره برداری ؛ مطابق با جدول مصالح مصرفی و تعهدات و هزینه های مندرج در قرارداد پیوست اسناد مناقصه می باشد.
 • مدت کل قرارداد:
 • مدت قرارداد شامل مدت زمان مربوط به طراحی، ساخت، نصب و تکمیل 100% پروژه تا مرحله شروع بهره برداری 12 ماه به اضافه مدت بهره برداری از پروژه خواهد بود.که توسط پیشنهاددهنده بر اساس اسناد مناقصه اعلام می گردد .
 • شرایط شرکت کنندگان :
 • علاوه بر شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه، متقاضیان بایستی 65 امتیاز از 100 امتیاز مندرج در جدول ارزیابی صلاحیت فنی و مالی اسناد مناقصه را کسب نمایند.
 • محل پروژه سرمایه گذاری:
 • در سطح شهر شیراز، مطابق جانمایی پیوست اسناد مناقصه.
 • مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :
 • 21/000/000/000 ریال ( بیست و یک میلیارد ریال ) بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر ( با اعتبار حداقل 3 ماه از تاریخ صدور و قابل تمدید به مدت 3 ماه دیگر) یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده 100805504742 با شماره شبای 310610000000100805504742 IR کد مرجع 102235 بانک شهر شعبه چمران شیراز بنام شهرداری شیراز .
 • برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • قبل از انعقاد قرارداد 5% ارزش آورده سرمایه گذار بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی در موعد مقرر قانونی (حداکثر یک هفته کاری بعد از ابلاغ برنده مناقصه ) از برنده اخذ می گردد. سایر ضمانت های مورد نیاز در اسناد مناقصه قید گردیده است.
 • اسناد مناقصه از تاریخ آگهی نوبت دوم از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) بین متقاضیان توزیع می گردد.
 • آخرین مهلت دریافت ( توزیع ) اسناد : متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 15 روز یک شنبه مورخ 1401/12/14 از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24 می باشد. شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ مذکور اصل سپرده شرکت در مناقصه را علاوه بر ثبت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به صورت فیزیکی به آدرس شیراز، بلوار شهید چمران، ابتدای بلوار شاهد، خیابان استاد شجریان بعد از ایستگاه آتش نشانی، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز (کد پستی 7196698893) تحویل واحد دبیرخانه نمایند و رسید آن را دریافت نمایند.
 • تاریخ و محل بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه ساعت 16:30 مورخ 1401/12/24 در محل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز به آدرس شیراز، بلوار شهید چمران، ابتدای بلوار شاهد، خیابان استاد شجریان، بعد از ایستگاه آتش نشانی، ساختمان شماره یک می باشد.
 • مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد می بایست به مدت سه ماه ( 3 ماه ) باشد.
 • بدیهی است پرداخت هزینه آگهی روزنامه و کارشناسی رسمی دادگستری بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 • شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
 • شرکت در مناقصه و اراِئه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
 • به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • مدت بهره برداری پیشنهادی سرمایه گذار باید مشخص ، معین و بدون ابهام ارائه گردد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 • آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.
 • اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456

 

کد خبر 205750

 

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید