دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | ۱۹ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری | ۰۴ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
هدر بالا
  1. آگهی های دولتی
شنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۲ ۰۸:۰۳
زمان مطالعه: 4 دقیقه
شهرداری شیراز در نظر دارد انجام امورات خدمات شهری منطقه 4 شهرداری شیراز را به مدت 3 سال با احتساب کسورات قانونی به شرح زیر و با شروط و شرح خدمات قید شده در اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره…

پیام خبر: شناسه آگهی 1585085

شهرداری شیراز در نظر دارد انجام امورات خدمات شهری منطقه 4 شهرداری شیراز را به مدت 3 سال با احتساب کسورات قانونی به شرح زیر و با شروط و شرح خدمات قید شده در اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
با شماره فراخوان 2002096688000614 به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید با مراجعه به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضاء مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 0۷۱۳۶۴۹۹۲۳۶ داخلی 205-222 آماده پاسخ گویی می‌باشد.

• مبلغ برآورد در سال 1402: ماهیانه 74/939/765/209 ریال و 3 ساله 2/697/831/547/524 ریال بر اساس فهرست بهاء واحد پایه رشته پسماند رسته مدیریت شهری و روستایی 1402
• مدت قرارداد : 3 سال شمسی از تاریخ 1402/9/1
• شرایط شرکت کنندگان : کلیه شرکت های خدماتی واجد صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی (دارای کد خدمات عمومی)
• محل انجام پروژه: منطقه 9 شهرداری شیراز
• مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 30/000/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده بانک شهر شعبه شهید چمران شماره حساب 100805504742 بنام شهرداری شیراز با کد مرجع 101876
• برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
• در زمان انعقاد قرارداد 10 % مبلغ پیشنهادی (مبلغ قرارداد) بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد که پس از اتمام عملیات اجرایی و تحویل پروژه و ارائه مفاصا حساب بیمه قابل استرداد می باشد.
• آخرین مهلت دریافت (توزیع) اسناد : متقاضیان میتوانند حداکثر تا ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 1402/8/9 از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اسناد مناقصه را دریافت نمایند.لازم به ذکر است مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه می بایست در زمان مقرر فوق نسبت به دریافت اسناد صرفا از طریق سامانه اقدام نماینددر غیر اینصورت امکان شرکت در مناقصه را نخواهند داشت.
• آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 1402/8/21 می باشد. شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ مذکور سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس شیراز بلواراستقلال نبش کوچه ۳۶ طبقه دوم واحد قراردادها سازمان مدیریت پسماند تحویل نمایند.
• تاریخ و محل بازگشایی پاکات: روز دوشنبه ساعت 13:00 مورخ 1402/8/22 در محل چهارراه خلدبرین طبقه سوم شهرداری منطقه 1 سالن اجتماعات می باشد.
• جلسه توجیهی ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/8/17 در محل سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز می باشد.
• مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
• بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
• شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
• شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
• سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
• آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.
• متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir می باشند.
• اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 1456
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

 

کد خبر 218826

 

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید