تاریخ : جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱ Friday, 1 July , 2022

آزاده مسیح زاده

23فروردین
بازی ناتمام، این بار قیاس های بیهوده
نقدی به حواشیِ پیش آماده برای قهرمانِ فرهادی؛

بازی ناتمام، این بار قیاس های بیهوده

محمد ناصریراد منتقدِ سینما در یادداشت ارسالی به حواشی پیرامون ایده فیلم قهرمان و مستندی با همین موضوع و حواشی موافقان و مخالفان پرداخته است.