تاریخ : جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱ Friday, 1 July , 2022

آمار کرونا در فارس

09تیر
۸۷ بیمار کرونا در بیمارستان های استان فارس بستری هستند

۸۷ بیمار کرونا در بیمارستان های استان فارس بستری هستند

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: در حال حاضر 87 بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که پنج بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

08تیر
بستری ۸۸ بیمار کرونا در فارس

بستری ۸۸ بیمار کرونا در فارس

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: در حال حاضر 88 بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که پنج بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

07تیر
بستری ۸۲ بیمار کرونا در فارس

بستری ۸۲ بیمار کرونا در فارس

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: در حال حاضر 82 بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که پنج بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

06تیر
وضعیت هشت بیمار کرونا در فارس وخیم است

وضعیت هشت بیمار کرونا در فارس وخیم است

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: در حال حاضر 84 بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که هشت بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

05تیر
تزریق بیش از هشت میلیون و ۹۲ هزار دُز واکسن کرونا در استان فارس

تزریق بیش از هشت میلیون و ۹۲ هزار دُز واکسن کرونا در استان فارس

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد:  تاکنون هشت میلیون و 92 هزار و 835 دُز واکسن کرونا نیز در استان فارس تزریق شده است.

02تیر
کرونا در فارس ۴۱ روز بدون فوتی بود

کرونا در فارس ۴۱ روز بدون فوتی بود

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: با عدم ثبت مورد جدید فوتی کرونا در فارس پس از 41 روز، مجموع جان باختگان کرونا از ابتدای شیوع بیماری تاکنون هشت هزار و 36 نفر مانده است.

01تیر
آمار فوتی های کرونا در فارس پس از ۴۰ روز ثابت مانده است

آمار فوتی های کرونا در فارس پس از ۴۰ روز ثابت مانده است

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: با عدم ثبت مورد جدید فوتی کرونا در فارس پس از 40 روز، مجموع جان باختگان کرونا از ابتدای شیوع بیماری تاکنون هشت هزار و 36 نفر مانده است.

31خرداد
۱۲ بیمار کرونا در فارس وضعیت وخیم دارند

۱۲ بیمار کرونا در فارس وضعیت وخیم دارند

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: در حال حاضر 98 بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که 12 بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

30خرداد
وضعیت ۱۱ بیمار کرونا در فارس وخیم است

وضعیت ۱۱ بیمار کرونا در فارس وخیم است

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد:  در حال حاضر 95  بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که 11 بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

29خرداد
وخامت وضعیت ۹ بیمار کرونا در فارس

وخامت وضعیت ۹ بیمار کرونا در فارس

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد:  در حال حاضر 91  بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که 9 بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

28خرداد
تزریق بیش از هشت میلیون و ۹۰ هزار دُز واکسن کرونا در فارس

تزریق بیش از هشت میلیون و ۹۰ هزار دُز واکسن کرونا در فارس

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: تاکنون هشت میلیون و 90 هزار و 368 دُز واکسن کرونا نیز در استان فارس تزریق شده است.

27خرداد
وضع ۸ بیمار کرونا در فارس وخیم است

وضع ۸ بیمار کرونا در فارس وخیم است

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: در حال حاضر 81 بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که هشت بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

26خرداد
وضعیت ۱۰ بیمار کرونا در فارس وخیم است

وضعیت ۱۰ بیمار کرونا در فارس وخیم است

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: در حال حاضر 90 بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که 10 بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

25خرداد
بستری ۹۶ بیمار کرونا در فارس

بستری ۹۶ بیمار کرونا در فارس

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: در حال حاضر 96 بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که هشت بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

24خرداد
۸۴ بیمار کرونا در بیمارستان های فارس بستری هستند

۸۴ بیمار کرونا در بیمارستان های فارس بستری هستند

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: در حال حاضر 84 بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که 9 بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.