تاریخ : یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۰ Sunday, 5 December , 2021

اسماعیل قزل سفلی

03مرداد
راه اندازی قرارگاه جهادی مقابله با آسیب های اجتماعی

راه اندازی قرارگاه جهادی مقابله با آسیب های اجتماعی

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان فارس ضمن بیان اینکه قرارگاه جهادی مسئله محور برای آسیب های اجتماعی در چند روز آینده در فارس راه اندازی می شود، گفت: قرارگاه جهادگران مدرسه ساز شکل گرفته و آبرسان در حال شکل گیری است.