تاریخ : سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۴۰۰ Tuesday, 18 January , 2022

تلفن ثابت

21دی
سرویس های ویژه تلفن ثابت به صورت تلفنی ارائه می شود

سرویس های ویژه تلفن ثابت به صورت تلفنی ارائه می شود

شرکت مخابرات ایران در حوزه خدمات مربوط به امور مشتریان با ارائه بیشترین خدمات به صورت غیر حضوری به خصوص در شرایط حاضر امکانات مناسبی را برای دارندگان خطوط تلفن ثابت در بخش های مختلف مهیا کرده است.