تاریخ : پنج شنبه, ۲۷ مرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 18 August , 2022

تهران

18مرداد
گزارش تصویری/ نمایش دست هایت کومم حسن

گزارش تصویری/ نمایش دست هایت کومم حسن

نمایش دست هایت کومم حسن، به کارگردانی رضا کرمیزاده در تماشاخانه سرو به روی صحنه رفت.

18مرداد
گزارش تصویری| نمایش آقای اشمیت کیه؟

گزارش تصویری| نمایش آقای اشمیت کیه؟

نمایش آقای اشمیت کیه؟ به کارگردانی محمدمهدی رضاییان در تماشاخانه شانو به روی صحنه رفت.

10مرداد
گزارش تصویری| نمایش به دنبال بخت

گزارش تصویری| نمایش به دنبال بخت

نمایش به دنبال بخت، به کارگردانی احمد دهقان و رعنا زرگرزاده در تالار محراب به روی صحنه رفت.

10مرداد
گزارش تصویری| نمایش سه شنبه های لعنتی

گزارش تصویری| نمایش سه شنبه های لعنتی

نمایش سه شنبه های لعنتی، به نویسندگی و کارگردانی محمدمهدی خاتمی در تئاتر شهر، سالن سایه به روی صحنه رفت.

10مرداد
گزارش تصویری| نمایش کوکاکولا

گزارش تصویری| نمایش کوکاکولا

نمایش کوکاکولا، به نویسندگی، طراحی و کارگردانی نصیر ملکی جو در تئاتر شهر،سالن قشقایی به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

10مرداد
گزارش تصویری| نمایش آنجا که من سنگ میشوم

گزارش تصویری| نمایش آنجا که من سنگ میشوم

نمایش آنجا که من سنگ میشوم، به کارگردانی یگانه یوسف در تماشاخانه استاد مشایخی به روی صحنه رفت.

10مرداد
گزارش تصویری| نمایش کوریولانوس

گزارش تصویری| نمایش کوریولانوس

نمایش کوریولانوس، به کارگردانی مصطفی کوشکی در تئاتر مستقل به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

10مرداد
گزارش تصویری| نمایش درد و داد

گزارش تصویری| نمایش درد و داد

نمایش درد و داد، به کارگردانی کامبیز نیک آمیز در تماشاخانه مهرگان به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

10مرداد
گزارش تصویری| نمایش بین انگشت های خمیده

گزارش تصویری| نمایش بین انگشت های خمیده

نمایش بین انگشت های خمیده، به نویسندگی و کارگردانی غزل سلامی زاده در تماشاخانه گندم به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

29تیر
گزارش تصویری| نمایش بنحه

گزارش تصویری| نمایش بنحه

نمایش بنحه، اثری از کارگردانان امین غلامی و عارف غلامی در عمارت نوفل لوشاتو به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

29تیر
گزارش تصویری| نمایش با من حرف بزن

گزارش تصویری| نمایش با من حرف بزن

نمایش با من حرف بزن، به نویسندگی، طراحی و کارگردانی حامد شیخی در تماشاخانه ملک به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

25تیر
گزارش تصویری| نمایش عجیب السلطنه

گزارش تصویری| نمایش عجیب السلطنه

نمایش عجیب السلطنه، به کارگردانی بهنود محمدی پور در تماشاخانه سنگلج به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

25تیر
گزارش تصویری| نمایش آزادی از قید تعلق

گزارش تصویری| نمایش آزادی از قید تعلق

نمایش آزادی از قید تعلق، به نویسندگی و کارگردانی محمد میرزا حسینی در عمارت نوفل لوشاتو به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکارعلی اصغر اظهاری خوشکار

25تیر
گزارش تصویری| نمایش برگشتن

گزارش تصویری| نمایش برگشتن

نمایش برگشتن، به کارگردان حسین مسافر آستانه در تماشاخانه سرو به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

25تیر
نمایش آگوست در اوسیج کانتی

نمایش آگوست در اوسیج کانتی

نمایش آگوست در اوسیج کانتی، به کارگردانی میکاییل شهرستانی در خانه نمایش مهرگان به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار