تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱ Saturday, 13 August , 2022

جهادگران سلامت، شهرستان جهرم، معاینه رایگان، داروی رایگان

29اردیبهشت
۵۰ میلیون ریال داروی رایگان در اختیار بیماران جهرم

۵۰ میلیون ریال داروی رایگان در اختیار بیماران جهرم

جهادگران سلامت، این بار به بیماران جهرمی یاری رساندند.