تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

حق مشرفیت

31فروردین
ضوابط‌ شهر‌سازی اسلامی در شهر‌ها رعایت نشده است
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر شیراز :

ضوابط‌ شهر‌سازی اسلامی در شهر‌ها رعایت نشده است

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر شیراز یکی از دغدغه های زندگی ایرانی اسلامی را  رعایت مشرفیت ها در مکان زندگی دانست و گفت: ضوابط شهر‌سازی ما سمت‌وسوی غربی دارد و هنوز نتوانسته‌ایم ضوابط‌ شهر‌سازی اسلامی را در شهر‌ها اجرا کنیم.