تاریخ : یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

02تیر
کرونا در فارس ۴۱ روز بدون فوتی بود

کرونا در فارس ۴۱ روز بدون فوتی بود

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: با عدم ثبت مورد جدید فوتی کرونا در فارس پس از 41 روز، مجموع جان باختگان کرونا از ابتدای شیوع بیماری تاکنون هشت هزار و 36 نفر مانده است.

01تیر
آمار فوتی های کرونا در فارس پس از ۴۰ روز ثابت مانده است

آمار فوتی های کرونا در فارس پس از ۴۰ روز ثابت مانده است

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: با عدم ثبت مورد جدید فوتی کرونا در فارس پس از 40 روز، مجموع جان باختگان کرونا از ابتدای شیوع بیماری تاکنون هشت هزار و 36 نفر مانده است.

31خرداد
۱۲ بیمار کرونا در فارس وضعیت وخیم دارند

۱۲ بیمار کرونا در فارس وضعیت وخیم دارند

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: در حال حاضر 98 بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که 12 بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

30خرداد
وضعیت ۱۱ بیمار کرونا در فارس وخیم است

وضعیت ۱۱ بیمار کرونا در فارس وخیم است

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد:  در حال حاضر 95  بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که 11 بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

29خرداد
وخامت وضعیت ۹ بیمار کرونا در فارس

وخامت وضعیت ۹ بیمار کرونا در فارس

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد:  در حال حاضر 91  بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که 9 بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

28خرداد
تزریق بیش از هشت میلیون و ۹۰ هزار دُز واکسن کرونا در فارس

تزریق بیش از هشت میلیون و ۹۰ هزار دُز واکسن کرونا در فارس

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: تاکنون هشت میلیون و 90 هزار و 368 دُز واکسن کرونا نیز در استان فارس تزریق شده است.

27خرداد
وضع ۸ بیمار کرونا در فارس وخیم است

وضع ۸ بیمار کرونا در فارس وخیم است

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: در حال حاضر 81 بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که هشت بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

26خرداد
وضعیت ۱۰ بیمار کرونا در فارس وخیم است

وضعیت ۱۰ بیمار کرونا در فارس وخیم است

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: در حال حاضر 90 بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که 10 بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

25خرداد
بستری ۹۶ بیمار کرونا در فارس

بستری ۹۶ بیمار کرونا در فارس

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: در حال حاضر 96 بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که هشت بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

24خرداد
بهره برداری از خط تولید داروی خوراکی آهن زدا در کشور برای بیماران تالاسمی

بهره برداری از خط تولید داروی خوراکی آهن زدا در کشور برای بیماران تالاسمی

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز به هزار و ۶۷۲ بیمار مبتلا به تالاسمی در فارس خدمات می دهد و مسایل مربوط به این بیماران از سوی دانشگاه پیگیری می شود و ایجاد و بهره برداری از خط تولید داروی خوراکی آهن زدا در کشور برای این بیماران در حال انجام است.

24خرداد
۸۴ بیمار کرونا در بیمارستان های فارس بستری هستند

۸۴ بیمار کرونا در بیمارستان های فارس بستری هستند

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: در حال حاضر 84 بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که 9 بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

23خرداد
تزریق بیش از هشت میلیون و ۸۸ هزار دُز واکسن کرونا در فارس

تزریق بیش از هشت میلیون و ۸۸ هزار دُز واکسن کرونا در فارس

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: تاکنون هشت میلیون و 88 هزار و 501 دُز واکسن کرونا نیز در استان فارس تزریق شده است.

22خرداد
بهبود بیش از ۶۲۰ بیمار کرونا در فارس

بهبود بیش از ۶۲۰ بیمار کرونا در فارس

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد:  تاکنون 620 هزار و 769 استان فارسی مبتلا به کرونا نیز بهبود یافته و از بیمارستان ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

21خرداد
۹ بیمار کرونا در فارس وضعیت وخیم دارند

۹ بیمار کرونا در فارس وضعیت وخیم دارند

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: در حال حاضر 94 بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که 9 بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

20خرداد
۶ بیمار کرونا در فارس وضعیت وخیم دارند

۶ بیمار کرونا در فارس وضعیت وخیم دارند

دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: در حال حاضر 85 بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که 6 بیمار وضعیت وخیم دارند و در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.