تاریخ : دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۴۰۰ Monday, 17 January , 2022

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

13دی
فارس روزی بدون سوگ کرونا را در ۲۴ ساعت گذشته سپری کرد

فارس روزی بدون سوگ کرونا را در ۲۴ ساعت گذشته سپری کرد

خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته، هیچ موردی از فوت ناشی از کرونا در استان گزارش نشده و مجموع جان باختگان ناشی از کرونا در فارس از ابتدای شیوع بیماری تا کنون، هفت هزار و ۴۱۲ مورد است.

12دی
۵۰۸ بیمار کرونا در بیمارستان های استان فارس بستری هستند

۵۰۸ بیمار کرونا در بیمارستان های استان فارس بستری هستند

با بستری ۹۶ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۵۰۸ بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان فارس بستری هستند که از این تعداد، ۷۸ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

11دی
جان باختگان کرونا در فارس به ۷ هزار و ۴۰۸ نفر رسید

جان باختگان کرونا در فارس به ۷ هزار و ۴۰۸ نفر رسید

متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته پنج هم استانی دیگر در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان ناشی از کرونا از ابتدای شیوع بیماری تا کنون در فارس به هفت هزار و ۴۰۸ نفر رسید.

10دی
بستری ۵۷۵ بیمار کرونا در بیمارستان های فارس

بستری ۵۷۵ بیمار کرونا در بیمارستان های فارس

با بستری ۱۰۱ بیمار جدید کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۵۷۵ بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد، ۸۱ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

09دی
پنج استان فارسی قربانی کرونا شدند

پنج استان فارسی قربانی کرونا شدند

متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته پنج هم استانی دیگر در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان ناشی از کرونا از ابتدای شیوع بیماری تا کنون در فارس به هفت هزار و ۴۰۰ نفر رسید.

08دی
شناسایی بیش از ۵۱۱ هزار بیمار مبتلا به کرونا در فارس

شناسایی بیش از ۵۱۱ هزار بیمار مبتلا به کرونا در فارس

از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، یک میلیون و ۸۳۳ هزار و ۲۹۸ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه های استان تهیه شده که با بررسی نمونه های انجام شده، ۵۱۱ هزار و ۳۳۰ بیمار مثبت شناسایی شده است.

07دی
۶۰۷ بیمار کرونا در بیمارستان های فارس بستری هستند

۶۰۷ بیمار کرونا در بیمارستان های فارس بستری هستند

با بستری ۱۰۵ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۶۰۷ بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان فارس بستری هستند که از این تعداد، ۸۷ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

06دی
مجموع جانباختگان کرونا در فارس به ۷۳۸۹ نفر رسید

مجموع جانباختگان کرونا در فارس به ۷۳۸۹ نفر رسید

متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته سه هم استانی دیگر در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان ناشی از کرونا از ابتدای شیوع بیماری تا کنون در فارس به هفت هزار و ۳۸۹ نفر رسید.

05دی
۱۰۲بیمار جدید کرونا در بیمارستان های فارس بستری شدند

۱۰۲بیمار جدید کرونا در بیمارستان های فارس بستری شدند

با بستری ۱۰۲ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۶۱۵ بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد، ۹۱ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

04دی
۷ استان فارسی مبتلا به کرونا جان باختند

۷ استان فارسی مبتلا به کرونا جان باختند

متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته هفت هم استانی دیگر در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان ناشی از کرونا از ابتدای شیوع بیماری تا کنون به هفت هزار و ۳۸۳ نفر رسید.

03دی
هفت استان فارسی مبتلا به کرونا جان باختند

هفت استان فارسی مبتلا به کرونا جان باختند

متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته هفت هم استانی دیگر در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان ناشی از کرونا از ابتدای شیوع بیماری تا کنون به هفت هزار و ۳۷۶ نفر رسید.

01دی
وضعیت ۱۰۸ بیمار کرونا در فارس وخیم است

وضعیت ۱۰۸ بیمار کرونا در فارس وخیم است

با بستری ۹۳ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۶۱۷ بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های فارس بستری هستند که از این تعداد، ۱۰۸ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

30آذر
۱۲۴ بیمار جدید کرونا در بیمارستان های فارس بستری شدند
در ۲۴ ساعت گذشته؛

۱۲۴ بیمار جدید کرونا در بیمارستان های فارس بستری شدند

با بستری ۱۲۴ بیمار جدید کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۵۸۱ بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم در بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد، ۸۹ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

29آذر
وخامت وضعیت جسمی ۹۰ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های فارس

وخامت وضعیت جسمی ۹۰ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های فارس

با بستری ۸۹ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۶۰۸ بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم در بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد، ۹۰ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

28آذر
۹۵ بیمار کرونا در فارس بستری شدند
در ۲۴ ساعت گذشته؛

۹۵ بیمار کرونا در فارس بستری شدند

با بستری ۹۵ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۶۵۳ بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم در بیمارستان های استان فارس بستری هستند که از این تعداد، ۸۷ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.