تاریخ : دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ Monday, 29 November , 2021

دبیر ستاد انتخابات شهرستان شیراز

21خرداد
رسانه‌ها بدون غرض ورزی و جهت گیری خاص در معرفی کاندیدای اصلح به مردم کمک کنند

رسانه‌ها بدون غرض ورزی و جهت گیری خاص در معرفی کاندیدای اصلح به مردم کمک کنند

دبیرستاد انتخابات شهرستان شیراز با اشاره به نقش رسانه‌ها در افکار عمومی، گفت: رسانه‌ها و تشکل‌ها بدون غرض ورزی و جهت گیری خاص در معرفی کاندیدای اصلح به مردم کمک کنند.