تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱ Saturday, 13 August , 2022

دندان پزشکان جهادی

09مهر
ارائه خدمات حقوقی و درمانی رایگان به زندانیان زندان مرکزی شیراز

ارائه خدمات حقوقی و درمانی رایگان به زندانیان زندان مرکزی شیراز

مدیر زندان مرکزی شیراز گفت: باهدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی خدمات حقوقی و درمانی رایگان به زندانیان نیازمند و خانواده آنها ارائه می شود.