تاریخ : چهارشنبه, ۶ بهمن , ۱۴۰۰ Wednesday, 26 January , 2022

دیوان محاسبات

28مهر
مدیر کل جدید دیوان محاسبات فارس منصوب شد

مدیر کل جدید دیوان محاسبات فارس منصوب شد

با حکم رئیس کل دیوان محاسبات کشور، مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان فارس منصوب شد.