تاریخ : یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰ Sunday, 24 October , 2021

شهرستان زرقان

۲۲شهریور
فوت کارگر افغانستانی در روستای محمودآباد زرقان

فوت کارگر افغانستانی در روستای محمودآباد زرقان

کارگر افغانستانی مقنی در روستای محمودآباد شهرستان زرقان بعد از سقوط به عمق چاه 20 متری جان خود را از دست داد.