تاریخ : یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰ Sunday, 24 October , 2021

طوفان شن

۰۲مرداد
احتمال طوفان شن و بالا آمدن آب رودخانه ها در روزهای آینده

احتمال طوفان شن و بالا آمدن آب رودخانه ها در روزهای آینده

سازمان هواشناسی کشور نسبت به طوفان شن در ۱۰ استان و بالا آمدن آب رودخانه ها در روزهای شنبه و یکشنبه هشدار داد.