تاریخ : یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022

علی اصغر اظهاری خوشکار

26خرداد
گزارش تصویری| نمایش اهانت

گزارش تصویری| نمایش اهانت

نمایش اهانت، به کارگردانی نازنین بیوک در عمارت سیمرغ به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

26خرداد
گزارش تصویری| نمایش خواب

گزارش تصویری| نمایش خواب

نمایش خواب، به کارگردانی حسن هاشمی فرد در عمارت سیمرغ به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

26خرداد
گزارش تصویری| نمایش کا

گزارش تصویری| نمایش کا

نمایش کا، به کارگردانی ابوالفضل قادری در عمارت نوفل لوشاتو به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

26خرداد
گزارش تصویری| نمایش کوری

گزارش تصویری| نمایش کوری

نمایش کوری، به کارگردانی حمید رضا خسروی لرکانی در پردیس سپند به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

26خرداد
گزارش تصویری| نمایش آهنگ مرگ

گزارش تصویری| نمایش آهنگ مرگ

نمایش آهنگ مرگ، به کارگردانی فاطیما جودکی در تماشاخانه آبان به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

26خرداد
گزارش تصویری| نمایش اسب های انباری

گزارش تصویری| نمایش اسب های انباری

نمایش اسب های انباری، به کارگردانی رضا کرمی زاده در تئاتر شهر به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

26خرداد
گزارش تصویری| نمایش سوتفاهم

گزارش تصویری| نمایش سوتفاهم

نمایش سوتفاهم، به کارگردانی شکیلا علی پناه در تماشاخانه استاد مشایخی به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

26خرداد
گزارش تصویری| نمایش عمارت قدیمی

گزارش تصویری| نمایش عمارت قدیمی

نمایش عمارت قدیمی، به کارگردانی سعید داخ در پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

30اردیبهشت
گزارش تصویری| نمایش هیولای چوبی

گزارش تصویری| نمایش هیولای چوبی

نمایش هیولای چوبی، به کارگردانی حامد شایسته در تماشاخانه دیوار چهارم به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار - 1225/م

27اردیبهشت
گزارش تصویری| نمایش نازگل

گزارش تصویری| نمایش نازگل

نمایش نازگل، به طراحی و کارگردانی میثم یوسفی در تماشاخانه سنگلج به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار - 1225/م

26اردیبهشت
گزارش تصویری| نمایش سقوط

گزارش تصویری| نمایش سقوط

نمایش سقوط، به کارگردانی ناصر صوفی و علی گوران در عمارت سیمرغ به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

22اردیبهشت
گزارش تصویری| نمایش آنتی اویل

گزارش تصویری| نمایش آنتی اویل

نمایش آنتی اویل، به کارگردانی طاها خانجانی در عمارت نوفل لوشاتو به روی صحنه رفت. /  عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

20اردیبهشت
عکس خبری| نمایش مترو شماره ۹

عکس خبری| نمایش مترو شماره ۹

نمایش مترو شماره ۹، به کارگردانی مریم شیرازی در تماشاخانه شانو به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

20اردیبهشت
گزارش تصویری| نمایش خرگوش

گزارش تصویری| نمایش خرگوش

پیام خبر: نمایش خرگوش به کارگردانی میترا زاهدی در پردیس سپند به روی صحنه رفت. / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار

19اردیبهشت
گزارش تصویری| نمایش سودولوس

گزارش تصویری| نمایش سودولوس

نمایش سودولوس، به کارگردانی سیامک صفری در پردیس سپند به روی صحنه رفت / عکس: علی اصغر اظهاری خوشکار