تاریخ : دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ Monday, 29 November , 2021

عوارض کارگران ساختمانی فارس

03خرداد
عوارض کارگران ساختمانی فارس صرف بهبود وضعیت آنها شود

عوارض کارگران ساختمانی فارس صرف بهبود وضعیت آنها شود

مشاور بیمه انجمن کارگران و استاد کاران استان فارس گفت: 2 سازمان عریض و طویل سیما و منظر و سازماندهی مشاغل را ساماندهی می کنند اما شاهد بی توجهی این سازمان ها هستیم و بابت ساماندهی مشاغل و سیما و منظر شهری بودجه از همین عوارض کارگران دریافت می کند اما هیچ اتفاق مثبتی عملا رخ نمی دهد.