تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱ Saturday, 13 August , 2022

لوکال

02خرداد
ایجاد تصفیه خانه های لوکال اقدام موثر در کاهش بحران کم آبی

ایجاد تصفیه خانه های لوکال اقدام موثر در کاهش بحران کم آبی

ر ییس و اعضای کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورا با اشاره به بحران کم آبی گفت : با توجه به شرایط خشکسالی استفاده از ظرفیت پساب فاضلاب خانه ها میتواند نقش موثری در حفظ و توسعه فضای سبز داشته باشد و ایجاد تصفیه خانه های لوکال اقدام موثر در کاهش بحران کم آبی است.