تاریخ : دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۰ Monday, 6 December , 2021

محمدرضا مختاری

03آذر
قهرمانی فرنگی کار فارس در پیکارهای کشتی ارتش های جهان

قهرمانی فرنگی کار فارس در پیکارهای کشتی ارتش های جهان

محمدرضا مختاری بر سکوی قهرمانی رقابت های کشتی فرنگی ارتش های جهان ایستاد.

15مهر
عملکرد ضعیف کشتی گیران ایران در روز نخست
پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان:

عملکرد ضعیف کشتی گیران ایران در روز نخست

در چهار وزن نخست رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان، نماینده ای از ایران راهی فینال نشد.