تاریخ : دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۰ Monday, 6 December , 2021

محمد علی و محمدرضا گرایی

14مهر
فرنگی کاران فارس آماده پیکار با رقبا جهانی

فرنگی کاران فارس آماده پیکار با رقبا جهانی

کشتی گیران شیرازی حریفان خود در پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان را شناختند.