تاریخ : یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۰ Sunday, 5 December , 2021

محمد هادی ساروی

17مهر
صید اولین طلا توسط ساروی؛ یوسفی با قهرمانی تاریخ ساز سنگین وزن شد
روز سوم پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان:

صید اولین طلا توسط ساروی؛ یوسفی با قهرمانی تاریخ ساز سنگین وزن شد

فرنگی کاران ایران در روز سوم کولاک کردند و با دو طلا پرچم ایران را به اهتزاز در آوردند.