تاریخ : چهارشنبه, ۶ بهمن , ۱۴۰۰ Wednesday, 26 January , 2022

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی

29آبان
باید با برگزاری فعالیتهای فرهنگی و هنری امید در جامعه ایجاد کنیم

باید با برگزاری فعالیتهای فرهنگی و هنری امید در جامعه ایجاد کنیم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی با بیان اینکه با برگزاری فعالیتهای فرهنگی هنری باید فضای امید، هم در جامعه و هم در هنرمندان ایجاد کنیم، گفت:هنر به ویژه تئاتر اجتماعی باید بتواند حل مسئله کند و راهکار بدهد.