تاریخ : یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۰ Sunday, 5 December , 2021

معاون فرماندار شهرستان شیراز

21خرداد
رسانه‌ها بدون غرض ورزی و جهت گیری خاص در معرفی کاندیدای اصلح به مردم کمک کنند

رسانه‌ها بدون غرض ورزی و جهت گیری خاص در معرفی کاندیدای اصلح به مردم کمک کنند

دبیرستاد انتخابات شهرستان شیراز با اشاره به نقش رسانه‌ها در افکار عمومی، گفت: رسانه‌ها و تشکل‌ها بدون غرض ورزی و جهت گیری خاص در معرفی کاندیدای اصلح به مردم کمک کنند.