تاریخ : یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۰ Sunday, 5 December , 2021

ممنوع شدن تجمع و عروسی و ترحیم

05مرداد
ممنوع شدن برگزاری هرگونه تجمع، عروسی و ترحیم در شیراز

ممنوع شدن برگزاری هرگونه تجمع، عروسی و ترحیم در شیراز

جانشین فرماندار در ستاد انتخابات شیراز گفت :برگزاری هرگونه تجمع و مجالس عروسی و ترحیم ممنوع است و نظارت بر عملکرد اصناف و ادارات شهرستان شیراز تشدید می شود.