تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

نرووز 1401

05فروردین
پایداری ارتباطات در ایام تعطیل جز به همت کارکنان مخابرات فارس، امکان پذیر نیست

پایداری ارتباطات در ایام تعطیل جز به همت کارکنان مخابرات فارس، امکان پذیر نیست

مدیر مخابرات منطقه فارس گفت: پایداری ارتباطات جز به همت و تلاش کارکنان و کارشناسان مخابرات منطقه فارس، بخصوص در ایام تعطیل و حضور کارکنان شیفتی امکان پذیر نیست.