تاریخ : دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ Monday, 29 November , 2021

پرستار شب

11مهر
تماشاخانه هودی پذیرای پرستار شب

تماشاخانه هودی پذیرای پرستار شب

پس از یک سال و نیم خاموشی هنرهای نمایشی صحنه‌ای در شیراز، برای نخستین بار، چراغ این هنر در تماشاخانه هودی شیراز، با نمایش پرستار شب، روشن خواهد شد.