تاریخ : دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۰ Monday, 6 December , 2021

پیکارهای کشتی فرنگی ارتش های جهان

03آذر
قهرمانی فرنگی کار فارس در پیکارهای کشتی ارتش های جهان

قهرمانی فرنگی کار فارس در پیکارهای کشتی ارتش های جهان

محمدرضا مختاری بر سکوی قهرمانی رقابت های کشتی فرنگی ارتش های جهان ایستاد.