تاریخ : چهارشنبه, ۶ بهمن , ۱۴۰۰ Wednesday, 26 January , 2022

پیک چهارم کرونا

08فروردین
خطر شیوع پیک چهارم کرونا در فارس با افزایش سهل انگاری ها
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خبر داد؛

خطر شیوع پیک چهارم کرونا در فارس با افزایش سهل انگاری ها

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز از خطر شیوع پیک چهارم کرونا در فارس با افزایش سهل انگاری ها خبر داد.