تاریخ : یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۰ Sunday, 5 December , 2021

کشف مزاحم تلفنی

16اردیبهشت
راهکارهایی برای کشف مزاحم تلفنی و پیگیری های قانونی

راهکارهایی برای کشف مزاحم تلفنی و پیگیری های قانونی

امروزه در دنیای ارتباطات و رشد وسایل ارتباط جمعی در کنار همه مزیت ها و خوبی های آن، هستند کسانی که از تلفن (همراه یا ثابت) برای ایجاد مزاحمت و و دردسر برای دیگران استفاده می کنند. طبق قانون این لفراد مجرم و اعمال آنها جرم شناخته و برای آن مجازات های تعریف شده است.