تاریخ : دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ Monday, 29 November , 2021

کمیته تجاری سازی اتاق بازرگانی فارس

30خرداد
راه اندازی کمیته تجاری سازی ایده های نو در اتاق بازرگانی فارس

راه اندازی کمیته تجاری سازی ایده های نو در اتاق بازرگانی فارس

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون کارآفرینی، کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی فارس گفت: کمیته تجاری سازی ایده های نو با حضور نمایندگان فن بازار استان، پارک علم و فناوری و دانشگاه در این اتاق راه اندازی شده است.