تاریخ : دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ Monday, 29 November , 2021

گوزن زرد ارسنجان

22اردیبهشت
ثبت ششمین زادآوری در سایت تکثیر و پرورش گوزن زرد ارسنجان

ثبت ششمین زادآوری در سایت تکثیر و پرورش گوزن زرد ارسنجان

ششمین گوساله گوزن زرد ارسنجان در سایت تکثیر و پرورش گوزن زرد ارسنجان در اردیبهشت ماه سال جاری متولد شد.

09اردیبهشت
تولد پنجمین گوساله گوزن زرد ایرانی در ارسنجان

تولد پنجمین گوساله گوزن زرد ایرانی در ارسنجان

پنجمین گوساله ی گوزن زرد ایرانی در سایت تکثیر و پرورش گوزن زرد ارسنجان در هفته اول اردیبهشت ماه سال جاری متولد شد.

02اردیبهشت
تولد ۳ راس گوزن زرد ایرانی در سایت گوزن زرد ارسنجان​

تولد ۳ راس گوزن زرد ایرانی در سایت گوزن زرد ارسنجان​

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارسنجان از تولد سه راس گوساله گوزن زرد ایرانی در سایت گوزن زرد ارسنجان اطلاع داد.