تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

گونه های مختلف

25فروردین
۹۸ نوع گونه حیوان در باغ وحش مشهد وجود دارد

۹۸ نوع گونه حیوان در باغ وحش مشهد وجود دارد

مدیر باغ وحش مشهد گفت: باغ وحش وکیل آباد بزرگترین باغ وحش خصوصی کشور با 98 نوع گونه و 600 حیوان است که روزانه بین 25 تا 30 میلیون تومان برای تغذیه حیوانات هزینه می کنیم.