سامانه «نماگرکووید-19» ISC COVID-۱۹ Visualizer

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: بر اساس آمار سامانه «نماگرکووید-۱۹»، در طول یک هفته اخیر از ۱۰ تا ۱۷ فروردین ۹۹، تعداد مبتلایان در کل دنیا به یک میلیون و ۱۴۱ هزار و ۳۷۸ مورد افزایش یافته و این به معنای افزایش رشد متوسط روزانه به میزان هشت و پنچ صدم درصد در یک هفته اخیر بوده است.

به گزارش پیام خبر، محمجواد دهقانی گفت: بر اساس آمار سامانه «نماگرکووید-۱۹»، در طول یک هفته اخیر یعنی از ۲۸ مارس تا چهارم آوریل ۲۰۲۰ مطابق با ۱۰ تا ۱۷ فروردین ۹۹، تعداد مبتلایان در کل دنیا به یک میلیون و ۱۴۱ هزار و ۳۷۸ مورد افزایش یافته و این به معنای افزایش رشد متوسط روزانه به میزان هشت و پنچ صدم درصد در یک هفته اخیر بوده است و در این مجموع تعداد کل بهبود یافتگان ۲۳۸ هزار و ۴۹۸ نفر یعنی حدود ۲۰ و ۹ دهم درصد بوده است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) افزود: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ای با راه اندازی سامانه «نماگرکووید-۱۹» با نام انگلیسی «ISC COVID-۱۹ Visualizer» اطلاعات لحظه ای در مورد بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ شامل آمار و اطلاعات مربوط به مبتلایان، گزارش های آماری و مقالات علمی را ارائه می دهد.

وی تاکید کرد: هدف از راه اندازی این سامانه تسریع فرایند اطلاع رسانی در زمینه یافته های جدید علمی در مورد این بیماری و کمک به پژوهشگران، سیاستگذاران حوزه سلامت و عموم مردم جهت پاسخ دهی مطلوب به این همه گیری جهانی است.

دهقانی یادآور شد: اطلاعات این پایگاه شامل آمار مربوط به وضعیت انتشار بیماری به تفکیک کشور و جدیدترین مقالات علمی به صورت روزانه به‌روزرسانی می شود. این سامانه دارای یک نقشه جهانی از وضعیت همه گیری بیماری کووید-۱۹ است که می‌توان با جستجو در آن تازه ترین آمار مبتلایان، مرگ و میر، درمان شدگان و همچنین نسبت های ابتلا به جمعیت را به تفکیک هر کشور مشاهده کرد، ساختار رنگ بندی نقشه نیز بر اساس نرخ و شدت رخداد بیماری در هر کشور، طیفی از تیره تا روشن را نمایان می سازد. این سامانه همچنین مجموعه ای منحصربفرد و گسترده از تازه ترین مقاله علمی منتشرشده و پیش چاپ در زمینه بیماری کروناویروس جدید ۲۰۱۹ به همراه متن کامل این مقالات را در دسترس محققان قرار می دهد، این سامانه به آدرس https://maps.isc.gov.ir/covid۱۹/ قابل مشاهده است و از طریق وبگاه اصلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) https://www.isc.gov.ir  در دسترس خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر حدود چهار مدرک از آخرین یافته های علمی درخصوص ویروس کووید ۱۹ درقالب مقاله تمام متن  چاپ شده و پیش چاپ در این سامانه در دسترس محققان و پژوهشگران قرار دارد و البته این اطلاعات به طور روزانه به روز رسانی میشود. از این تعداد پژوهش کشور چین با ۳۶۳ مقاله بیشترین مشارکت را در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در این حوزه داشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: آخرین اطلاعات موجود در این سامانه نشان میدهد که در طول یک ماه  یعنی از ۲۸ فوریه تا ۲۸ مارس سال  ۲۰۲۰ مطابق با ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۰  فروردین ۱۳۹۹، تعداد کل مبتلایان در دنیا از ۸۴ هزار و ۶۱۵ به بیش از ۶۶۳ هزار و ۱۲۴ مورد رسیده و این امر نشان می دهد میزان رشد متوسط روزانه ویروس در دنیا در طول این مدت هفت و یک دهم درصد بوده است، در طول یک هفته اخیر یعنی از ۲۸ مارس تا چهارم آوریل ۲۰۲۰ مطابق با ۱۰ تا ۱۷ فروردین، تعداد مبتلایان در کل دنیا به یک میلیون و ۱۴۱ هزار و ۳۷۸ مورد افزایش یافته و این به معنای افزایش رشد متوسط روزانه به میزان هشت و پنج صدم درصد در یک هفته اخیر بوده است و در این مجموع  تعداد کل بهبود یافتگان ۲۳۸ هزار و ۴۹۸ نفر یعنی حدود ۲۰ و ۹ دهم درصد بوده است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که شاهد کاهش متوسط نرخ رشد روزانه کشور از ۱۶ و ۵۵ صدم در یک ماه قبل به پنج و ۵۱ صدم درصد یعنی حدود یک سوم میزان قبل در یک هفته اخیر هستیم، همچنین، در عین حال شاهد ارتقای درصد بهبود یافتگان از ۳۳ درصد به ۳۵ و ۴۱ صدم درصد در کشور هستیم.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اظهار کرد: نتایج مربوط به محاسبه متوسط نرخ رشد روزانه بر اساس آمار یک ماه گذشته یعنی از ۱۰ اسفند ۹۸ تا ۱۰ فروردین ۹۹  و نیز در یک هفته اخیر ۱۰ تا ۱۷ فرودین  برای هشت کشورمطرح  مبتلا به ویروس در جدول زیر نشان داده شده است.

به گفته دهقانی، نتایج آماری در سامانه نماگرکووید-۱۹پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نشان می دهد که درطول یک هفته اخیر علی رغم افزایش یک درصدی متوسط نرخ رشد روزانه در دنیا،   نرخ رشد ویروس در هشت کشور مورد مطالعه کاهش محسوسی داشته است، به طور خاص نرخ رشد ویروس در کشور آمریکا از ۲۸ و ۷۵ صدم درصد به ۱۴ و ۱۲ صدم درصد، در ایتالیا از ۱۶ و ۷۵ صدم درصد به چهار و سه دهم درصد، در اسپانیا از ۲۹ و ۶ دهم درصد به ۶ و ۹۶ صدم درصد، در آلمان از ۲۴ و ۹ دهم درصد به  هفت و ۴۲ صدم درصد، در فرانسه از ۲۴ و ۸۵ صدم به ۱۲ و ۲۱ صدم و انگلیس از ۲۵ و هشت دهم درصد به ۱۱ و ۵۳ صدم درصد کاهش یافته است.

وی یادآور شد: بیشترین درصد بهبود یافتگان در میان هشت کشور یاد شده متعلق به کشور چین با ۹۴ درصد و بعد از آن ایران با ۳۵ و ۴۱ صدم درصد است پس از آن آلمان با ۲۷ و ۴۸ صدم درصد، اسپانیا  ۲۷ و ۱۳ صدم درصد، ایتالیا ۱۵ و ۸۶ صدم درصد، فرانسه ۱۵ ۵۸ صدم درصد، آمریکا چهار و ۹ صدم درصد و انگلیس ۳۳ صدم درصد قرار دارند، برهمین اساس میزان فوتی کل دنیا  چنج و ۶۸ صدم درصد بوده که کشور ایتالیا ۱۲ و سه دهم درصد، انگلیس ۱۰ و سه دهم درصد، اسپانیا ۹ و ۴۷ صدم درصد، فرانسه  هست و ۴۱ صدم درصد، ایران ۶ و ۲ دهم درصد، چین چهار و یک دهم درصد و آمریکا ۲ و ۷۲ صدم درصد به ترتیب بیشترین میزان فوتی را داشته اند.

آمار تحلیلی سامانه «نماگرکووید-۱۹» پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

کشور

آمار۱۰اسفند ۹۸

آمار ۱۰ فروردین ۹۹

متوسط رشد روزانه (درصد)

یک ماه 

آمار ۱۷فروردین ۹۹

متوسط رشد روزانه (درصد( یک هفته اخیر

درصد بهبودی

درصد فوتی

آمریکا

۶۳

۱۲۳۵۷۸

۲۸.۷۶

۳۱۱۳۵۷

۱۴.۱۲

۴.۰۹

۲.۷۲

ایتالیا

۸۸۹

۹۲۴۷۲

۱۶.۷۵

۱۲۴۶۳۲

۴.۳۶

۱۵.۹

۱۲.۳

چین

۷۹۲۵۱

۸۱۴۳۹

۰.۱

۸۱۶۶۹

۰.۰۵

۹۴

۴.۰۸

اسپانیا

۳۳

۷۸۷۹۹

۲۹.۶

۱۲۶۱۶۸

۶.۹۶

۲۷.۱

۹.۴۷

آلمان

۷۴

۵۸۲۴۷

۲۴.۹

۹۶۰۹۲

۷.۴۲

۲۷.۵

۱.۵۱

فرانسه

۵۷

۴۰۱۷۴

۲۴.۸۵

۸۹۹۵۳

۱۲.۲۱

۱۵.۶

۸.۴۱

ایران

۳۸۸

۳۸۳۰۹

۱۶.۵۵

۵۵۷۴۳

۵.۵۱

۳۵.۴

۶.۲

انگلیس

۲۰

۱۹۵۲۲

۲۵.۸

۴۱۹۰۴

۱۱.۵۳

۰.۳۳

۱۰.۳

کل دنیا

۸۴۶۱۵

۶۶۳۱۲۴

۷.۱۱

۱,۱۴۱,۳۷۸

۸.۰۷

۲۰.۹

۵.۶۸

خاطر نشان می شود، دفتر مرکز منطقه ای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در شیراز واقع شده است.

منبع: شبستان

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 11 =

اخبار ویژه کرونا

آخرین اخبار

اجتماعی

گفتگو و تحلیل

 • شاهنامه، قله ای بلند در سپهر فرهنگ و اندیشه ایرانی است/ گفتگو با خالق رادیو شاهنامه

  شاهنامه، قله ای بلند در سپهر فرهنگ و اندیشه ایرانی است/ گفتگو با خالق رادیو شاهنامه

  بی شک شاهنامه، قله ای بلند در سپهر فرهنگ و اندیشه ایرانی است و از آنجاست که گردونه مهر فرهنگ ایران زمین جهان ایرانی را روشن می کند، شاهنامه بی شک در بردارنده حکمتی است که سهروردی به درستی آن را خمیره خسروانیان و برآمده از فلسفه ایران باستان می داند، بینشی که به انوار قدسی قرآن نیز آراسته و تبدیل به چراغی شده، پیش روی ما برای زندگی در افق نیکی و عدالت آن چنان که خود فردوسی چونان زیست: مبادا مرا پیشه جز راستی/که بیداد آرد همه کاستی.

 • از توان غیرمعمول کووید ۱۹ تا احتمال عود مجدد اپیدمی

  از توان غیرمعمول کووید ۱۹ تا احتمال عود مجدد اپیدمی

  یک متخصص سیستم‌های پیچیده و زیستی ضمن بررسی روند شیوع کووید ۱۹، در رابطه با وضعیت اپیدمی در تابستان، احتمال عود مجدد آن در پاییز، تاثیر متغیرهای مختلف در روند شیوع بیماری، اثرات آب و هوا در روند رشد ویروس‌های هم‌خانواده کرونا، بررسی فرضیه ضعیف شدن ویروس با گذشت زمان و احتمال فصلی شدن آن و همچنین اقدامات موثر برای کمینه‌سازی اثرات اجتماعی و اقتصادی بحران کرونا، توضیحاتی ارائه کرد.​​​​​​​

 • کتاب «خاطرات رزمندگان کلیمی فارس»، نشانگر همبستگی ملی ایرانیان

  کتاب «خاطرات رزمندگان کلیمی فارس»، نشانگر همبستگی ملی ایرانیان

  کتاب «خاطرات رزمندگان کلیمی فارس»، نشانگر همبستگی ملی ایرانیان برای حراست از ارزش های فرهنگی کشورشان است، چه بسا همین ارزش های فرهنگی بوده است که مفهوم ایثار را در خود گنجانده است تا حتی یک وجب از خاک سرزمینمان هم از گزند دشمنان دور باشد.

 • فاصله ما با ظهور، مشخص نیست/ تطبیق ناروای حوادث روز به علائم ظهور، خسارات اعتقادی دارد

  فاصله ما با ظهور، مشخص نیست/ تطبیق ناروای حوادث روز به علائم ظهور، خسارات اعتقادی دارد

  رئیس مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم با بیان اینکه تطبیق حوادث روز با علائم ظهور، علمی و فنی نیست، گفت: ما در مسیری قرار داریم که انتهای آن ظهور است و نمی‌دانیم چقدر با آن فاصله داریم. اینکه بگوییم کرونا تابلوی آخر است، حدسیات غیرعالمانه است.

 • تبلور صبر در سیره موسی بن جعفر (ع)

  تبلور صبر در سیره موسی بن جعفر (ع)

  کظم غیظ و صبر در سیره موسی بن جعفر(ع) متبلور است، آن امام همانند پیامبر همنام خود در برابر فرعون زمانه مقاومت کرد و علی‌رغم همه شدائد با مبارزه با انحرافات اعتقادی، جریان تشیع را هدایت کرد.