سامانه «نماگرکووید-19» ISC COVID-۱۹ Visualizer

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: بر اساس آمار سامانه «نماگرکووید-۱۹»، در طول یک هفته اخیر از ۱۰ تا ۱۷ فروردین ۹۹، تعداد مبتلایان در کل دنیا به یک میلیون و ۱۴۱ هزار و ۳۷۸ مورد افزایش یافته و این به معنای افزایش رشد متوسط روزانه به میزان هشت و پنچ صدم درصد در یک هفته اخیر بوده است.

به گزارش پیام خبر، محمجواد دهقانی گفت: بر اساس آمار سامانه «نماگرکووید-۱۹»، در طول یک هفته اخیر یعنی از ۲۸ مارس تا چهارم آوریل ۲۰۲۰ مطابق با ۱۰ تا ۱۷ فروردین ۹۹، تعداد مبتلایان در کل دنیا به یک میلیون و ۱۴۱ هزار و ۳۷۸ مورد افزایش یافته و این به معنای افزایش رشد متوسط روزانه به میزان هشت و پنچ صدم درصد در یک هفته اخیر بوده است و در این مجموع تعداد کل بهبود یافتگان ۲۳۸ هزار و ۴۹۸ نفر یعنی حدود ۲۰ و ۹ دهم درصد بوده است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) افزود: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ای با راه اندازی سامانه «نماگرکووید-۱۹» با نام انگلیسی «ISC COVID-۱۹ Visualizer» اطلاعات لحظه ای در مورد بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ شامل آمار و اطلاعات مربوط به مبتلایان، گزارش های آماری و مقالات علمی را ارائه می دهد.

وی تاکید کرد: هدف از راه اندازی این سامانه تسریع فرایند اطلاع رسانی در زمینه یافته های جدید علمی در مورد این بیماری و کمک به پژوهشگران، سیاستگذاران حوزه سلامت و عموم مردم جهت پاسخ دهی مطلوب به این همه گیری جهانی است.

دهقانی یادآور شد: اطلاعات این پایگاه شامل آمار مربوط به وضعیت انتشار بیماری به تفکیک کشور و جدیدترین مقالات علمی به صورت روزانه به‌روزرسانی می شود. این سامانه دارای یک نقشه جهانی از وضعیت همه گیری بیماری کووید-۱۹ است که می‌توان با جستجو در آن تازه ترین آمار مبتلایان، مرگ و میر، درمان شدگان و همچنین نسبت های ابتلا به جمعیت را به تفکیک هر کشور مشاهده کرد، ساختار رنگ بندی نقشه نیز بر اساس نرخ و شدت رخداد بیماری در هر کشور، طیفی از تیره تا روشن را نمایان می سازد. این سامانه همچنین مجموعه ای منحصربفرد و گسترده از تازه ترین مقاله علمی منتشرشده و پیش چاپ در زمینه بیماری کروناویروس جدید ۲۰۱۹ به همراه متن کامل این مقالات را در دسترس محققان قرار می دهد، این سامانه به آدرس https://maps.isc.gov.ir/covid۱۹/ قابل مشاهده است و از طریق وبگاه اصلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) https://www.isc.gov.ir  در دسترس خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر حدود چهار مدرک از آخرین یافته های علمی درخصوص ویروس کووید ۱۹ درقالب مقاله تمام متن  چاپ شده و پیش چاپ در این سامانه در دسترس محققان و پژوهشگران قرار دارد و البته این اطلاعات به طور روزانه به روز رسانی میشود. از این تعداد پژوهش کشور چین با ۳۶۳ مقاله بیشترین مشارکت را در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در این حوزه داشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: آخرین اطلاعات موجود در این سامانه نشان میدهد که در طول یک ماه  یعنی از ۲۸ فوریه تا ۲۸ مارس سال  ۲۰۲۰ مطابق با ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۰  فروردین ۱۳۹۹، تعداد کل مبتلایان در دنیا از ۸۴ هزار و ۶۱۵ به بیش از ۶۶۳ هزار و ۱۲۴ مورد رسیده و این امر نشان می دهد میزان رشد متوسط روزانه ویروس در دنیا در طول این مدت هفت و یک دهم درصد بوده است، در طول یک هفته اخیر یعنی از ۲۸ مارس تا چهارم آوریل ۲۰۲۰ مطابق با ۱۰ تا ۱۷ فروردین، تعداد مبتلایان در کل دنیا به یک میلیون و ۱۴۱ هزار و ۳۷۸ مورد افزایش یافته و این به معنای افزایش رشد متوسط روزانه به میزان هشت و پنج صدم درصد در یک هفته اخیر بوده است و در این مجموع  تعداد کل بهبود یافتگان ۲۳۸ هزار و ۴۹۸ نفر یعنی حدود ۲۰ و ۹ دهم درصد بوده است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که شاهد کاهش متوسط نرخ رشد روزانه کشور از ۱۶ و ۵۵ صدم در یک ماه قبل به پنج و ۵۱ صدم درصد یعنی حدود یک سوم میزان قبل در یک هفته اخیر هستیم، همچنین، در عین حال شاهد ارتقای درصد بهبود یافتگان از ۳۳ درصد به ۳۵ و ۴۱ صدم درصد در کشور هستیم.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اظهار کرد: نتایج مربوط به محاسبه متوسط نرخ رشد روزانه بر اساس آمار یک ماه گذشته یعنی از ۱۰ اسفند ۹۸ تا ۱۰ فروردین ۹۹  و نیز در یک هفته اخیر ۱۰ تا ۱۷ فرودین  برای هشت کشورمطرح  مبتلا به ویروس در جدول زیر نشان داده شده است.

به گفته دهقانی، نتایج آماری در سامانه نماگرکووید-۱۹پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نشان می دهد که درطول یک هفته اخیر علی رغم افزایش یک درصدی متوسط نرخ رشد روزانه در دنیا،   نرخ رشد ویروس در هشت کشور مورد مطالعه کاهش محسوسی داشته است، به طور خاص نرخ رشد ویروس در کشور آمریکا از ۲۸ و ۷۵ صدم درصد به ۱۴ و ۱۲ صدم درصد، در ایتالیا از ۱۶ و ۷۵ صدم درصد به چهار و سه دهم درصد، در اسپانیا از ۲۹ و ۶ دهم درصد به ۶ و ۹۶ صدم درصد، در آلمان از ۲۴ و ۹ دهم درصد به  هفت و ۴۲ صدم درصد، در فرانسه از ۲۴ و ۸۵ صدم به ۱۲ و ۲۱ صدم و انگلیس از ۲۵ و هشت دهم درصد به ۱۱ و ۵۳ صدم درصد کاهش یافته است.

وی یادآور شد: بیشترین درصد بهبود یافتگان در میان هشت کشور یاد شده متعلق به کشور چین با ۹۴ درصد و بعد از آن ایران با ۳۵ و ۴۱ صدم درصد است پس از آن آلمان با ۲۷ و ۴۸ صدم درصد، اسپانیا  ۲۷ و ۱۳ صدم درصد، ایتالیا ۱۵ و ۸۶ صدم درصد، فرانسه ۱۵ ۵۸ صدم درصد، آمریکا چهار و ۹ صدم درصد و انگلیس ۳۳ صدم درصد قرار دارند، برهمین اساس میزان فوتی کل دنیا  چنج و ۶۸ صدم درصد بوده که کشور ایتالیا ۱۲ و سه دهم درصد، انگلیس ۱۰ و سه دهم درصد، اسپانیا ۹ و ۴۷ صدم درصد، فرانسه  هست و ۴۱ صدم درصد، ایران ۶ و ۲ دهم درصد، چین چهار و یک دهم درصد و آمریکا ۲ و ۷۲ صدم درصد به ترتیب بیشترین میزان فوتی را داشته اند.

آمار تحلیلی سامانه «نماگرکووید-۱۹» پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

کشور

آمار۱۰اسفند ۹۸

آمار ۱۰ فروردین ۹۹

متوسط رشد روزانه (درصد)

یک ماه 

آمار ۱۷فروردین ۹۹

متوسط رشد روزانه (درصد( یک هفته اخیر

درصد بهبودی

درصد فوتی

آمریکا

۶۳

۱۲۳۵۷۸

۲۸.۷۶

۳۱۱۳۵۷

۱۴.۱۲

۴.۰۹

۲.۷۲

ایتالیا

۸۸۹

۹۲۴۷۲

۱۶.۷۵

۱۲۴۶۳۲

۴.۳۶

۱۵.۹

۱۲.۳

چین

۷۹۲۵۱

۸۱۴۳۹

۰.۱

۸۱۶۶۹

۰.۰۵

۹۴

۴.۰۸

اسپانیا

۳۳

۷۸۷۹۹

۲۹.۶

۱۲۶۱۶۸

۶.۹۶

۲۷.۱

۹.۴۷

آلمان

۷۴

۵۸۲۴۷

۲۴.۹

۹۶۰۹۲

۷.۴۲

۲۷.۵

۱.۵۱

فرانسه

۵۷

۴۰۱۷۴

۲۴.۸۵

۸۹۹۵۳

۱۲.۲۱

۱۵.۶

۸.۴۱

ایران

۳۸۸

۳۸۳۰۹

۱۶.۵۵

۵۵۷۴۳

۵.۵۱

۳۵.۴

۶.۲

انگلیس

۲۰

۱۹۵۲۲

۲۵.۸

۴۱۹۰۴

۱۱.۵۳

۰.۳۳

۱۰.۳

کل دنیا

۸۴۶۱۵

۶۶۳۱۲۴

۷.۱۱

۱,۱۴۱,۳۷۸

۸.۰۷

۲۰.۹

۵.۶۸

خاطر نشان می شود، دفتر مرکز منطقه ای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در شیراز واقع شده است.

منبع: شبستان

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =

نقل و انتقالات باشگاه های اروپا

اخبار ویژه کرونا

آخرین اخبار

اجتماعی

گفتگو و تحلیل

 • توزیع آب در روستاهای ملحق شده به شیراز، ایراد دارد

  توزیع آب در روستاهای ملحق شده به شیراز، ایراد دارد

  مدیر عامل آبفا شیراز گفت: از ابتدای سال شرکت آب و فاضلاب شیراز به شرکت آب و فاضلاب شهرستان شیراز تغییر کرد که حدود ۱۹۰ روستا به شهرستان شیراز اضافه شد، از جمله سلطان آباد، جرسقون، کلونی، اسلام آباد... که برخی از این روستاها خود منابع آب داشتند اما در نحوه توزیع آب ایراد وجود دارد، این یعنی شبکه های توزیع مشکل دارند.

 • سفری با عطاهای فراموش نشدنی

  سفری با عطاهای فراموش نشدنی

  به مناسبت ۲۰ شهریور ماه، سالگرد شهادت شهید محراب آیت الله سید اسدالله مدنی، به سراغ سردار حاج محمود فیروزی از یاران نزدیک شهید مدنی در نورآباد ممسنی رفتیم.

 • برگزاری جشنواره تئاتر فارس بر بستر فضای مجازی

  برگزاری جشنواره تئاتر فارس بر بستر فضای مجازی

  آنچه از سوی مرکز هنرهای نمایشی استان‌های دارای وضعیت قرمز و هشدار خواسته شده است شناسایی ۳ نمایش برای ورود به جشنواره بین‌المللی فجر است.

 • معرفی ۱۰۲۷ پرونده با اعلام ۵۴.۴۱ میلیارد ریال خسارت کرونا به بانک/ تحقق ۸۰ درصدی برش اشتغال استانی فرهنگ و هنر

  معرفی ۱۰۲۷ پرونده با اعلام ۵۴.۴۱ میلیارد ریال خسارت کرونا به بانک/ تحقق ۸۰ درصدی برش اشتغال استانی فرهنگ و هنر

  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: سال گذشته، در برش استانی کسب و کارهای فرهنگی و ارشاد اسلامی ۴۰۰ مجوز کسب و کار پیش‌بینی شده بود که با تحقق ۸۰ درصدی این پیش‌بینی، ۳۲۰ مجوز صادر شد. افزون بر این، ۲۱۰ مجوز مشاغل خانگی نیز از این اداره صادر شد که با جذب ۱۰۰ درصدی سهمیه اختصاص یافته به فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، ۶۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات مالی به ۱۶۰ دارنده مجوز مشاغل خانگی مستقل و پشتیبان پرداخت شد.

 • ایجاد فرصت اشتغال فوری یکصد نفری در شهر شیراز

  ایجاد فرصت اشتغال فوری یکصد نفری در شهر شیراز

  مدیر کارگاه بازیافت «احسان نیا» در شیراز گفت: کارگاه بازیافت «احسان نیا» در ابتدای شهرک «گچی» شیراز برای ۱۰۰ نفر فرصت اشتغال فوری را فراهم کرده است.