دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | ۱۹ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری | ۰۴ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
هدر بالا
  1. آگهی های دولتی
شنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۲ ۰۹:۵۳
زمان مطالعه: 3 دقیقه
شهرداری شیراز در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی سامانه نظارت تصویری بر 23 ایستگاه بارانداز در سطح شهر شیراز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۶۶۸۸۰۰۰۶۹۱ به اشخاص حقوقی واجد شرایط…

پیام خبر: شناسه آگهی 1597135

شهرداری شیراز در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی سامانه نظارت تصویری بر 23 ایستگاه بارانداز در سطح شهر شیراز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۶۶۸۸۰۰۰۶۹۱ به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید با مراجعه به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 07137309953 داخلی 142 و 163 آماده پاسخ گویی می‌باشد.
• مبلغ برآورد: 115,058,197,428 ریال
• مدت قرارداد: 15 ماه
• شرایط شرکت کنندگان: کسب حداقل امتیاز فنی جهت شرکت در مناقصه ( 65 امتیاز) از جدول ارزیابی پیمانکاران.
• محل انجام کار: نقاط جانمایی شده در سطح شهر شیراز
• مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 5,752,909,871 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده ۱۰۰۸۰۵۵۰۴۷۴۲ کد مرجع 102019 بانک شهر شعبه شهید چمران بنام شهرداری شیراز
• برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
• در زمان انعقاد قرارداد 10 درصد مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ می گردد.
• آخرین مهلت دریافت (توزیع) اسناد: متقاضیان میتوانند حداکثر تا ساعت 13:00 روز دو شنبه مورخ 1402/8/22 از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اسناد مناقصه را دریافت نمایند. لازم به ذکر است مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه می بایست در موعد مقرر نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند و در غیر اینصورت مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت نمی باشند.
• آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1402/9/5 می باشد. شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ مذکور سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به امور مالی سازمان مدیریت حمل و نقل بار تحویل نمایند.
• تاریخ و محل بازگشایی پاکات: روز دوشنبه ساعت 13:00 مورخ 1402/9/6 در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات طبقه سوم منطقه 1 شهرداری شیراز می باشد.
• مدت اعتبار پیشنهادها یک ماه می باشد.
• بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
• شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
• شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
• سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
• آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.
• متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir می باشند.
• اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 1456
• برنده مناقصه موظف است تا قبل از انعقاد قرارداد مدارک مثبته در خصوص ثبت نام در سامانه ثنا دادگستری را ارائه نماید.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

 

کد خبر 219715

 

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید